Všeobecná pohybová příprava

www.gymnastikaprodeti.org

tel: 739 970 279

Pondělí 17 – 18

První lekce 30. 9. 2019

2100 Kč/pololetí