TITLE

DESCRIPTION

Sportovní kroužek pro milovníky tohoto sportu. Středa 14 – 16 h