Všestranná atletická příprava. Pondělí – pátek

16.30-19 h